Twój koszyk jest pusty
Sprawdż koszyk Zamówienie
Suma koszyka: 0.00

Obowiazek informacyjny w związku z RODO

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 1. W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Jej Wysokość Mama Karolina Wrzesińska, Macieja Wierzbińskiego 148/11 88-100 Inowrocław NIP: 556 228 09 29 . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Macieja Wierzbińskiego 148/11 88-100 Inowrocław lub email.jejwysokoscmama@euromail.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Indywidualną działalność polegają na oferowaniu klientom produktów dziecięcych oraz odzieży damskiej i produktów dla kobiet w ciąży które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Jej Wysokość Mama Karolina Wrzesińska kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Jej Wysokość Mama Karolina Wrzesińska

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem jejwysokośćmama@euromail.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Macieja Wierzbińskiego 148/11 88-100 Inowrocław

Informujemy również, że:

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.